Objekty 2008

RSS

Úvod

Usporiadatelia Vás srdečne pozývajú na 13. ročník medzinárodnej konferencie Objekty.

Call for papers (PDF)

objekty logo

Podtitul:Objekty v škole vs. objekty v praxi

20. - 21. novembra 2008

Katedra softvérových technológií
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline

Konferenciu finančne podporili

scheidt & bachmann
AŽD Praha
SIEMENS
KROS