Objekty 2011

RSS

Úvod

Usporiadatelia Vás srdečne pozývajú na 16. ročník medzinárodnej konferencie Objekty.

Call for papers (PDF)

objekty logo

24. – 25. novembra 2011

Katedra softvérových technológií
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline