Objekty 2011

RSS

Inštrukcie pre autorov - Prezentácia

Autori budú mať k dispozícii počítač, dátový projektor a spätný projektor. V prvom prípade sa očakáva súbor s prezentáciou vo formáte pdf, ps alebo ppt. Iné formáty prosím konzultujte s členmi organizačného výboru. Súbory musia byť na počítači v príslušnej miestnosti uložené pred začiatkom prednáškového bloku!

Prezentačným jazykom je slovenčina, alebo čeština. Platí aj pre prezentácie aj pre postery.

Príspevky

Dĺžka prezentácie je daná programom konferencie. Autori si musia pripraviť svoje prezentácie tak, aby nepresiahli čas vyhradený na prezentáciu a zahrnuli do neho minimálne 5 minút na diskusiu. Dodržiavanie predpísaného času bude prísne vyžadované.

Krátke príspevky (postery)

Maximálna velkosť posteru je omezená formátom A1, pri použití neštandardných rozmerov je maximálna veľkosť obmedzená rozmerom 60x85cm (v oboch prípadoch je dlhšia strana výška a kratšia šírka).

Poznámka: Poster môže byť vyrobený rôznymi technikami, pre potreby konferencie postačí i čiernobiely „zlepovaný“, tj. „ručne vyrobený“ pomocou štandardného kancelárského vybavenia.

Niekedy bývá zvolená forma posterov rovnaká ako u samotného príspevku. Autor by mal vziať na vedomie, že poster má být čitateľný i z väčšej vzdialenosti a tomu by mal prispôsobiť veľkosť písma a samotnú formu posteru.