Objekty 2011

RSS

Inštrukcie pre autorov - Príspevky

Formát príspevkov

Príspevky budú vždy recenzované členmi programového výboru. Tématicky by mali spadať do tém konferencie Objekty 2011 uvedených tu. O prijatí bude na základe recenzií rozhodovať programový výbor.

Maximálný rozsah je 16 strán. Príspevky musia byť v anglickom jazyku, vo formáte RTF, PDF, alebo PostScript. Pre finálnu podobu príspevku je nutné použiť štýl LNCS, prístupný (vo verziách pre LaTeX a MS Word) na adrese http://objekty.uniza.sk/2011/instrukcie/styly/, alebo priamo na stránke Springer Verlag.

Verziu článku k recenzii potom treba odoslať do 9. 10. 2011 pomocou formulára na tejto stránke.

Publikácia príspevkov

Plné texty prijatých príspevkov budú zaradené do zborníka konferencie. Podmienkou je registrácia aspoň jedného z autorov.