Objekty 2011

RSS

Inštrukcie pre autorov - Štýly na stiahnutie

Pre finálnu podobu príspevkov je nutné použiť štýl LLNCS vydavateľstva Springer Verlag určený pre oblast Computer Science, verziu pre zborníky konferencií a iné viac-autorské publikácie. Štýl je k dispozícii pre LaTeX2e a Microsoft Word. Dalšie informácie nájdete na stránke Springer Verlag.

LLNCS štýl