Objekty 2011

RSS

Systém pre zasielanie príspevkov

Dôležité termíny

Odoslanie príspevku na recenziu 9. 10. 2011 24:00
Informácia o výsledku recenzie 16. 10. 2011
Konečná (camera ready) verzia príspevku 23. 10. 2011
Registrácia účastníkov 6. 11. 2011
Realizácia platieb 13. 11. 2011
Konanie konferencie 24. – 25. 11. 2011

Systém pre zasielanie príspevkov

Pre autorov

Zaslanie abstraktu a/alebo príspevku

Pre členov programového výboru

Prístup ku Paper Review System konferencie Objekty 2011