Objekty 2011

RSS

Témy konferencie

Hlavným cieľom konferencie je výmena informácií o najnovších trendoch na poli OOT a výmena názorov odborníkov z praxe a učiteľov na výchovu pracovníkov pre prax.

Konferencia poskytuje priestor pre širokú paletu tém z oblasti OOT: